Showing the single result

Tikanlı tramplin

500,00 
  • Demir tikanli tramplin.
  • Əks istiqamətə qələn avtomobilin qarsısını almaq ücün istifadə olunur.
  • Üzunlugu 1 metr.